آگهی خرید سگ

فروش کبوتر سواره نظام

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر سواره نظام

فروش کبوتر سواره نظام - این نژاد نیز یکی از نژادهای قدیمی انگلیسی است و از مشخصات آن داشتن منقار کوتاه و کلفتی است که بر روی آن توده ای موم مانند وجود دارد این نژاد در رگ های خود خون نژادهای معلق زن و سواره نظام و سایر نژادهای منقرض شده انگلیسی را دارد رنگ های متداول این نژاد شامل : سفید آبی قهوه ای روشن سرخ و زرد است این نژاد توجه کافی به جوجه های خود مبذول می کند و از این لحاظ شهرت خوبی دارد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,