شهر حیوانات

فروش کبوتر یخی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر یخی

فروش کبوتر یخی - این کبوتر از کبوترهای زیبای نمایشی است که معمولاً به رنگ سفید خالص دیده می شود پرهای پای آن انبوه بوده و باعث می شود که پرنده نتواند از تخم ها و جوجه های بیرون آمده از تخم به خوبی نگهداری نماید رنگ پرهای دم سفید خاکستری فام است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,