آگهی فروش سگ وآگهی حیوانات خانگی قیمت خریدوفروش سگ نژاد سگهای اصیل وفروش سگ خانگی سگ پلیس سگ گرگی خرید سگ خانگی مربی تربیت سگ باکسر سرابی پامرانیان تریر شیتزو مالینویز ماستیف بولداگ دوبرمن روتوایلر فقفازی هاسکی پیت بول ژرمن شپرد گریت دین فروش جوجه تیغی تربیت سگ خانگی

آگهی خرید سگ

فروش کبوتر چین دار شرقی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر چین دار شرقی

فروش کبوتر چین دار شرقی - این کبوتر منقاری کوتاه دارد و در انواع اصیل معمولاً منقار پرنده کوتاه و پهن است خاستگاه آن منطقه خاورمیانه و مخصوصاً مصر می باشد چشمی درشت با پلکی سفید دارد و بر روی سینه کاکلی نیم دایره ای به صورت کروات دارد و بر روی پاها پرهای کوچکی دارد و اگر از گوشه به آن نگاه شود چشم ها و پاها در یک راستا دیده می شوند شکل سر پرنده چیزی بین کروی و بیضی شکل است و رنگ حدقه چشم آن پرتقالی است که این حالت در پرندگانی که سر سفید دارند تیره رنگ می باشد این پرنده به شدت با آدمی انس و الفت می گیرد و با غرور می ایستد و تحمل خوبی دارد و از جهت پرواز و حرکت نیرومند است و به خوبی زاد و ولد می کند

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,

فروش کبوتر چین دار شرقی