شهر حیوانات

فروش کبوتر نجفی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر نجفی

فروش کبوتر نجفی - کبوتری با جثه کوچک است که در کشور عراق یافت می شود معمولاً رنگ بدن یک دست و یکنواخت بوده و بیشتر به رنگ آبی تیره آبی روشن و خاکستری و قهوه ای روشن است رنگ دم سفید خالص است کبوتر پا پر بوده و پرهای پا بلند و سفید رنگ است سر و پس سر پرنده به رنگ سفید بوده و در پس سر کاکلی وجود دارد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,