شهر حیوانات

فروش کبوتر فردار جکسون

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر فردار جکسون

فروش کبوتر فردار جکسون - این نژاد از پرندگان زیبای اروپایی است که بر روی بال ها پشت سینه و گردن فرهای زیبایی دارد پاها پر دارد اما پرهای آن زیاد بلند نیست سر پرنده معمولی است به رنگ های مختلف دیده می شود جثه آن متوسط و معمولی است این گونه علاقه مندان زیادی دارد و معمولاً برای نمایش پرورش داده می شود

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,