باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کبوتر بلغاری

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر بلغاری

فروش کبوتر بلغاری - این نژاد جزو نژادهای اروپای شرقی است و خاستگاه آن کشور بلغارستان است و بدنی کشیده دارد از خصوصیات ممیز آن نیم کلاهی در پس سر است پاها بدون پر است و به رنگ های مختلفی دیده می شود بال های قوی و محکمی دارد و قدرت پرواز خوبی دارد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,