آگهی خرید سگ

فروش کبوتر کره ای

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر کره ای

فروش کبوتر کره ای - خاستگاه این نژاد کشور کره است و شناخت آن از روی چشمان ویژه اش به راحتی امکان پذیر است چشم های این پرنده درشت و حالتی مخصوص به خود دارد به رنگ های مختلف : مشکی سرمه ای خاکستری و سفید دیده می شود

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,