باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کبوتر انت ورپ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر انت ورپ

فروش کبوتر انت ورپ - شهر انت ورپ یکی از شهرهای کشور بلژیک است که خاستگاه این کبوتر می باشد منقار کوچک و کوتاهی دارد پیشانی آن بزرگ و چشمان آن ریز و گردن آن دراز است پاها بدون پر و نیرومند است و بال ها قوی است که این امر نشان دهنده قدرت پرواز خوب آن می باشد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,