آگهی خرید سگ

فروش کبوتر معلق زن ارمنی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر معلق زن ارمنی

فروش کبوتر معلق زن ارمنی - خاستگاه آن کشور ارمنستان است و جزو کبوترهای نمایشی محسوب می گردد و قدرت خوبی در معلق زدن دارد و به نظر می رسد که گونه ای اصلاح نژاد شده از اختلاط نژادهای قدیمی منطقه باشد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,