باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کبوتر زین پشت استرالیایی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر زین پشت استرالیایی

فروش کبوتر زین پشت استرالیایی - این نژاد در سال 1917 میلادی از اصلاح نژاد برخی از کبوترهای استرالیایی به وجود آمد از مشخصات ویژه این گونه داشتن پرهای بلند بر روی پاها است که در صورت رشد انبوه می تواند مشکلاتی را برای راه رفتن پرنده ایجاد کند علت تسمیه این گونه به زین پشت این است که پشت این حیوان پهن و کشیده می باشد این گونه بر روی سر لکه ای رنگی دارد که ممکن است به صورت نواری از پیشانی تا پس سر را فرا گیرد این نژاد به رنگ های مختلفی دیده می شود و از همه بیشتر به رنگ سیاه سرخ زرد آبی نقره ای و بادامی دیده می شود

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,