باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کبوتر بارب

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر بارب

فروش کبوتر بارب - نژادی قدیمی است که خاستگاه آن کشور انگلستان است و گاهی اوقات به آن بارب انگلیس می گویند این نژاد از تلاقی نژادهای قدیمی انگلستان با یکدیگر به وجود آمده است و شکسپیر در نوشته های خود از آن یاد کرده است و چارلز داروین این نژاد را به عنوان نشانه ای از دگرگونی نژادی بین حیوانات اهلی ذکر نموده است از مشخصات این نژاد وجود توده های مومی شکل در اطراف حدقه چشم و زیر منقار می باشد بال های قوی و محکمی دارد که نشان می دهد پرنده از قدرت پرواز خوبی برخوردار است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,