شهر حیوانات

فروش کبوتر صورت کوتاه برلینی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر صورت کوتاه برلینی

فروش کبوتر صورت کوتاه برلینی - در اواسط قرن نوزدهم میلادی این نژاد در کشور آلمان و در شهر برلین از تلاقی نژادهای معلق زن قدیمی و نژاد معلق زن کازانر به وجود آمد نژادی زیبا و خوش فرم است که صورتی کوچک و منقاری کوتاه دارد و پاهای آن پوشیده از پر است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,