آگهی خرید سگ

فروش کبوتر چینی کاکل دار

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر چینی کاکل دار

فروش کبوتر چینی کاکل دار - خاستگاه این نژاد کشور چین است و از مشخصات آن وجود کاکل بر روی بینی است که باعث نامگذاری پرنده بدین نام شده است معمولاً سر و گردن و سینه آن به رنگ تیره و باقی بدن به رنگ روشن است پاهای پرنده بدون پر است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,