آگهی خرید سگ

فروش کبوتر بوف ایتالیایی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر بوف ایتالیایی

فروش کبوتر بوف ایتالیایی - خاستگاه این نژاد کشور ایتالیا می باشد و از مشخصات آن منقار کوتاه و مخروطی شکل سر گرد و چشمانی درشت می باشد پرهای جلوی سینه آن فردار بوده و تا زیر گلو را می پوشاند جثه ای کوچک و پاهای کوتاه و ظریفی دارد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,