پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

 مربی تربیت سگ رامین عبازاده

فروش کبوتر بلند پرواز وین

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر بلند پرواز وین

فروش کبوتر بلند پرواز وین - این نژاد جزو کبوترهای پرشی و مسابقه به شمار می رود و قدرت پرواز خوبی دارد خاستگاه آن شهر وین در کشور اتریش بوده است و توانسته است در مسابقات بین المللی کبوتر پرانی جایگاه ویژه ای برای خود احراز نماید از مشخصات این نژاد گردن کشیده و بال های قوی و سینه فراخ می باشد که این خصوصیات در اثر سالیان دراز و پس اصلاح نژاد توسط کبوترداران اتریشی به وجود آمده است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,

فروش کبوتر  بلند پرواز وین