آگهی خرید سگ

فروش کبوتر توربیت

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر توربیت

فروش کبوتر توربیت - این نژاد منقاری کوچک و مخروطی شکل دارد و کاکلی در پایین سینه دارد که این کاکل تا زیر گلو ادامه می یابد این نژاد پس از سال ها اصلاح نژاد در بین کبوترهای اهلی به وجود آمده است این کبوتر قادر است به طور مستمر روزانه پنج تا شش ساعت پرواز کند

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,