باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کبوتر تهرانی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر تهرانی

فروش کبوتر تهرانی - نام دیگر آن کبوتر بلند پرواز تهرانی است این نژاد در حقیقت مادر کبوترهای پرشی ایران است و بسیاری از کبوتربازان تهرانی به این امر واقف هستند این نژاد رو به انقراض است و به صورت نادر در جاهای مختلفی از کشور دیده می شود به مدت هشت ساعت و یا بیشتر پرواز می کند کبوتر تهرانی چشمان سیاه و نوک سفید دارد و به هیچ وجه کاکل ندارد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,