باشگاه پرورش سگ البرز پیام

فروش کبوتر همدانی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر همدانی

فروش کبوتر همدانی - خاستگاه آن همدان است چشمان سیاه و نوکی کاملاً سفید دارد و در همه رنگی دیده می شود ولی رنگ طوقی خرمایی از قدیمی ترین طوقی های به جامانده ی پرشی است طوقی های اصیل پرشی این نژاد در تیرماه 6 تا 7 و گاهی تا 12 ساعت می پرند و برخی را اعتقاد بر این است که این نژاد چیزی از کبوتر تهرانی کم ندارد و می تواند پا به پای آن در مسابقات شرکت کند

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,