شهر حیوانات

فروش کبوتر تبریزی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

فروش کبوتر تبریزی

فروش کبوتر تبریزی - خاستگاه آن شهر تبریز است جثه آن چندان بزرگ نمی باشد و از خصوصیات آن وجود کاکل در پس سر است که گاهی به صورت پرپشت بوده و در نژادهای خالص دورتادور سر پرنده را می پوشاند پرنده پا پر بوده و این امر باعث می شود که نتواند از تخم های خود به خوبی نگهداری نماید به رنگ های مختلف دیده می شود اما در بیشتر اوقات رنگ سفید بر سایر رنگ ها غالب می باشد پرنده ای زینتی است و سرعت چندانی ندارد و قدرت پرواز آن بیش از چند ساعت در روز نمی باشد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,