پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

کبوتر ذخیره

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر ذخیره

کبوتر ذخیره - سه گونه کبوتر اروپای غربی (کبوتر جنگلی کبوتر چاهی و کبوتر ذخیره) به هم بسیار شبیه هستند در این میان کبوتر جنگلی لکه سفیدی بر روی گردن و بال های خود دارد در حالی که کبوتر چاهی و کبوتر ذخیره از لحاظ اندازه و بال و پر بسیار به هم شبیه هستند کبوتر چاهی به هر حال دارای پشت سفید رنگ و دو خط تیره واضح بر روی بال ها است در حالی که پشت کبوتر ذخیره خاکستری رنگ و خطوط تیره آن کامل نیستند کبوتر ذخیره پرنده ای تند پرواز با بال زدن های منظم است کبوتر ذخیره پرنده ای بسیار اجتماعی است و به صورت گروهی زندگی می کند

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,

کبوتر ذخیره