باشگاه پرورش سگ البرز پیام

کبوتر برفی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر برفی

کبوتر برفی - نام های دیگر این پرنده کبوتر شکم سفید و کبوتر تبتی است طول بدن این پرنده 5/33 سانتی متر است رنگ سر و پس سر سرمه ای تیره و رنگ سینه و شکم سفید برفی است در حالی که رنگ پشت و قسمت بالایی بال ها قهوه ای روشن و یا خاکستری است و بر روی بال های پرنده یک در میان خطوطی تیره وجود دارد این کبوتر در غارها و در شکاف تخته سنگ ها و در سراشیبی صخره ها و در زمین های برفی و در ارتفاع 2500 تا 5000 متر و در آسیای میانه از ترکمنستان تا افغانستان و در پس سلسله جبال هیمالایا در تبت و در هندوستان و در مرکز چین و در شمال برمه زندگی می کند در زمستان این کبوترها به مناطق به ارتفاع 1500 متر کوچ می کنند

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,