شهر حیوانات

کبوتر پشت رنگ پریده

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر پشت رنگ پریده

کبوتر پشت رنگ پریده - این کبوتر در زمین¬های کشاورزی و زمین¬های خشک آسیای میانه از شمال شرقی ایران گرفته تا دریاچه آرال و ترکمنستان تا تاجیکستان و تا انتهای غرب (غرب سین کیانگ) پراکنده است این کبوتر در زمستانها به کشورهای افغانستان پاکستان و شمال غربی هند مهاجرت می کند رنگ آن قهوه ای روشن با لکه هایی به رنگ قهوه ای تیره است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,