باشگاه پرورش سگ البرز پیام

کبوتر تروکاز

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر تروکاز

کبوتر تروکاز - کبوتر تروکاز از خانواده کلومبیده است و بومی جزیره مادیرا می باشد این گونه در غارها و یا کوهستان در مناطق جنگلی برگ بو به صورت چندین صد حفت کبوتر زندگی می کنند اندازه آن 42 تا 45 سانتی متر است و از این نظر شبیه کبوتر جنگلی بزرگ است رنگ آن به طور کلی خاکستری با سینه ای متمایل به صورتی و بدون علامت های سفید است همراه با لکه های نقره ای بر روی گردن است که این علامت علامت مشخصه این نژاد از سایر انواع دیگر کبوتر می باشد پرواز آن تند و سریع و همراه با بال زدن های تند و محکم است که از مشخصات عمومی این پرنده به شمار می رود صدای آن بلند بوده و شبیه صدای کبوتر جنگلی است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,