باشگاه پرورش سگ البرز پیام

کبوتر سر روشن

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر سر روشن

کبوتر سر روشن - نام دیگر این کبوتر کبوتر سرخ جنگلی کبوتر شاه بلوطی کبوتر ارغوانی و کبوتر ارغوانی جنگلی می باشد اندازه بدن این کبوتر 36 سانتی متر است این کبوتر در سال 1842 توسط Blyth شناسایی گردید این کبوتر در بیشه زارها و دامنه کوه ها و به طور محدود در زمین های پست جنوب آسیا در شرق هندوستان (در بیهار مدها پرادش و اندرا پرادش) جنوب تبت شمال شرقی برمه تایلند لائوس و ویتنام دیده می شود

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,