باشگاه پرورش سگ البرز پیام

کبوتر نقره ای

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر نقره ای

کبوتر نقره ای - نام دیگر این پرنده کبوتر جنگلی خاکستری کبوتر جنگلی نقره ای است رنگ سر گردن سینه پشت و شکم و قسمت قدامی بال های این پرنده خاکستری رنگ و یا نقره ای است در حالی که رنگ قسمت انتهایی بال ها و دم ها تیره می باشد طول بدن این پرنده 37 سانتی متر است پرنده مذکور در سال 1885 توسط بناپارت شناسایی شد این کبوتر در جنگل¬ها و بیشه¬های شاه پسند و در درختسان¬های نارگیل و زمین¬های پست و تپه¬های غرب اندونزی در سوماترا و در شمال غربی برونئی زندگی می کند

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,