آگهی خرید سگ

کبوتر آندامان

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر آندامان

کبوتر آندامان - این کبوتر در بیشه های جزیره آندامان و جزیره نیکوبار در کشور اندونزی زندگی می کند رنگ بدن به رنگ سفید و رنگ بال ها سرمه ای با رگه هایی از سبز درخشان می باشد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,