باشگاه پرورش سگ البرز پیام

کبوتر فلزی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر فلزی

کبوتر فلزی - این نژاد در جزایر فلیپین جزایر برونئی گینه نو و فیجی و ساموا یافت می شود و نام دیگر آن کبوتر نای سفید و یا کبوتر نای خاکستری است در پس سر لکه های شانه مانندی دارد و پرهای این ناحیه متالیک است و در زیر آن رنگ سبز مشاهده می شود دم بلند و انبوهی دارد و در مقایسه با سایر پرندگان از بال های نیرومندی برخوردار است منقار بلند و نوک تیزی دارد که برای تغذیه بر میوه درختان و حبوبات مناسب است این کبوتر لانه خود را بر روی شاخ و برگ درختان می سازد طول بدن آن 37 سانتی متر است و در سال 1854 توسط بناپارت شناسایی گردید نام های دیگر این پرنده کبوتر نای سفید و کبوتر نای خاکستری است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,