شهر حیوانات

کبوتر سر سفید

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر سر سفید

کبوتر سر سفید - طول بدن این کبوتر 40 سانتی متر است این کبوتر در بیشه زارها سواحل و جنگل های شرق استرالیا در کوینزلند (جنوب کوکتاون) و نیوساوت ولز (جنوب ناروما) پراکنده است رنگ بدن و سر و گردن سفید و رنگ بال ها سرمه ای است دور چشم حلقه ای سرخ دارد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,