آگهی خرید سگ

کبوتر ساق زرد

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر ساق زرد

کبوتر ساق زرد - این کبوتر در بیشه زارها و جنگل های بریتانیای نو ایرلند نو جزیره دوک یورک و جزایر سلیمان زندگی می کند رنگ بدن به رنگ سبز تیره است و رنگ پا زرد روشن است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,