شهر حیوانات

کبوتر چرتی فلس دار

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر چرتی فلس دار

کبوتر چرتی فلس دار- این کبوتر در بیشه زارها و جنگل های غرب کوهستان آند در آمریکای لاتین و سواحل شمالی ونزوئلا زندگی می¬کند و از مشخصات ممیزه آن لکه¬های فلس مانند پس گردن است و در اطراف چشم نیز لکه¬های قهوه¬ای روشنی دارد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,