باشگاه پرورش سگ البرز پیام

کبوتر پیزارو

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر پیزارو

کبوتر پیزارو - نام های دیگر آن کبوتر جنگلی آرژانتینی کبوتر جنگلی گردن فلسی و کبوتر جنگلی قهوه ای است این نژاد در کشور آرژانتین یافت می شود بر روی پس گردن این پرنده لکه های سفید رنگ و فلس مانندی وجود دارد که پرنده نام خود را از آن گرفته است این کبوتر در جنگل ها و زمین های زراعی آمریکای جنوبی در کشورهای بولیوی برزیل و آرژانتین زندگی می کند

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,