گپت دیتا ,آگهی حیوانات خانگی,فروش سگ د

  مربی تربیت سگ خانم عارف

کبوتر دم نواری

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر دم نواری

کبوتر دم نواری - طول این پرنده 36 تا 39 سانتی متر است و این کبوتر از کبوتر چاهی بزرگ تر است رنگ آن در بالاتنه خاکستری است و نوارهای پایانی دم پرنده خاکستری کم رنگ است سر و ناحیه گلوی پرنده به رنگ سرخ مایل به ارغوانی است و شکم آن سفید رنگ است کبوترهای بالغ در پس گردن نیم حلقه های باریک سفید دارند منقار پرنده زرد رنگ است و پاها نیز زردرنگ است محل سکونت این پرنده جنگل های کاج در امتداد سواحل اقیانوس آرام است در بخش های جنوب غربی این پرنده در جنگل های بلوط زندگی می کند و در آن جا می تواند بر روی میوه بلوط تغذیه نماید

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,

کبوتر دم نواری