باشگاه پرورش سگ البرز پیام

کبوتر دم حلقه ای

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر دم حلقه ای

کبوتر دم حلقه ای - این کبوتر در جزیره جامائیکا زندگی می کند این پرنده در مناطق تپه ها و جنگل های کوهستانی (بالاتر از 2000 متر) زندگی می کند و در هنگام پاییز و زمستان به مناطق کم ارتفاع که ارتفاع آن ها بین 300 تا 150 متر است روی می آورد این نژاد همیشه بین مناطق درختان میوه در حال حرکت است و همیشه به صورت گله های شش یا هشت تایی دیده می شود و در بین کبوترهای جامائیکا وابسته ترین آنان به درختان است و فقط بر میوه و دانه درختان تغذیه می کند از بین بردن جنگل و شکار بی رویه باعث تهدید نسل این پرنده شده است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,