شهر حیوانات

کبوتر پرو

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر پرو

کبوتر پرو - نام دیگر این پرنده کبوتر مارینون و کبوتر سالوین است سالوین نام زیست شناسی است که این کبوتر را در سال 1895 شناسایی نمود طول این پرنده 31 تا 34 سانتی متر است این کبوتر در آمریکای لاتین در جنگلهای کوهستان آند در شمال کشور پرو زندگی می کند

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,