شهر حیوانات

کبوتر شنگرفی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر شنگرفی

کبوتر شنگرفی - این کبوتر در بیشه زارهای مرطوب و سواحل کشورهای پاناما کستاریکا کلمبیا ونزوئلا اکوادور پرو بولیوی و برزیل زندگی می کند این کبوتر دارای سه زیر گونه به نام های سوب ویناکا بیرلیپ شی پورپور ایوتینکا می باشد اندازه بدن آن 28 سانتی متر و میانگین وزن آن در حدود 170 گرم است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,