شهر حیوانات

کبوتر چرتی برنزی شرقی

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر چرتی برنزی شرقی

کبوتر چرتی برنزی شرقی - نام دیگر آن کبوتر دلاگرگوس و کبوتر چرتی برنزی است طول بدن آن 28 سانتی متر است این گونه دارای دو زیر گونه به نام های شارپی و دلاگورگوئی و دو جنس نر و ماده را از نظر صفات ظاهری می توان تشخیص داد به طوری که معمولاً نرها دارای نیم طوق سفیدی بر روی گردن هستند و ماده ها فاقد این نیم طوق می باشند ضمناً رنگ سر و پس کبوترهای نر خاکستری تیره و کبوترهای ماده قهوه ای تیره می باشد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,