آگهی خرید سگ

کبوتر بال برنزی گینه نو

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر بال برنزی گینه نو

کبوتر بال برنزی گینه نو - این کبوتر در بیشه زارها جنگل های باز و زمین های پست در جزیره گینه نو زندگی می کند بال های آن رنگی بوده و پس سر آن سفید رنگ است و این رنگ آمیزی قدرت استتار خوبی به پرنده داده است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,