باشگاه پرورش سگ البرز پیام

کبوتر چمباتمه زن

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر چمباتمه زن

کبوتر چمباتمه زن - در چمنزارهای مسطح جنگل های اوکالیپتوس و دشت های هموار پوشیده از درخت در شمال کوینزلند و جنوب بوردی کین و در نیوساوت ولز در استرالیا زندگی می کند از مشخصات ممیز آن وجود لکه ها و خطوط سیاه و سفید در گلو و در زیر گونه ها می باشد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,