شهر حیوانات

کبوتر سبز فلوریس

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر سبز فلوریس

کبوتر سبز فلوریس - در جنگل¬های جزیره سوندای کوچک لومباک سومباوا فلوریس سولور لومبلین و آلوردر کشور اندونزی زندگی می کند و رنگ بدن آن همانند سایر انواع گونه به رنگ سبز می باشد چشم ها به رنگ تیره و بال ها نیز سبز خاکستری فام هستند این پرنده میوه خوار بوده و بر میوه درختان تغذیه می نماید

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,