باشگاه پرورش سگ البرز پیام

کبوتر سبز گردن خاکستری

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر سبز گردن خاکستری

کبوتر سبز گردن خاکستری - این کبوتر بومی جزایر فیلیپین و بیشتر در جزایر میندانائو است و در مناطق دیگری از جهان دیده نشده است نام دیگر آن کبوتر سبز خالدار است سر پرنده معمولاً به رنگ سفید و یا کرم و یا خاکستری روشن است و رنگ گردن خاکستری تیره است در حالی که شکم و زیر شکم به رنگ قهوه ای است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,