شهر حیوانات

کبوتر سبز سومبا

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر سبز سومبا

کبوتر سبز سومبا - در جنگل های جزیره سومبا و در جزایر سوندای کوچک در کشور اندونزی زندگی می کند و گزارشی از وجود آن در سایر مناطق جهان نرسیده است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,