آگهی خرید سگ

کبوتر سبز دم تیغه ای

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر سبز دم تیغه ای

کبوتر سبز دم تیغه ای - در جنگل¬ها و زمین¬های پست در ارتفاع 300 تا 900 متر جنوب قاره آسیا و در کشورهای هندوستان چین برمه تایلند لائوس ویتنام و اندونزی در جزایر سوماترا جاوه و لومبوک زندگی می کند رنگ بدن آن سبز روشن و رنگ بال ها و دم سبز تیره با لکه های سرخ رنگ می باشد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,