شهر حیوانات

کبوتر سبز گونه خاکستری

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر سبز گونه خاکستری

کبوتر سبز گونه خاکستری - در کشتزارها و جنگل های باز کشور اندونزی (سوماترا جاوه بالی مناطق تانکوکو و سولاویزی) و دریای فلوریس زندگی می کند این کبوتر نیز همانند سایر همگونه های خود سبزرنگ بوده و بال های خاکستری رنگ با نوارهای سبز دارد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,