شهر حیوانات

کبوتر سبز کوچک

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر سبز کوچک

کبوتر سبز کوچک - در جنگل ها و زمین های زراعی و زمین های پست تا ارتفاع 1200 متر قاره آسیا در شبه جزیره تایلند و مالایا سوماترا برونئی و جاوه و جزیره ناتونا و همچنین در جنگل پانتی منطقه جوهور در کشور مالزی زندگی می کند و کبوتری زیبا با سر و گردن خاکستری تیره است که گاهی لکه ای قهوه ای رنگ بر روی سینه دارد و گاهی نیز این لکه دیده نمی شود رنگ چشم سفید و رنگ بال ها سرخ تیره است و در انتهای بدن پرنده تم پرهایی به رنگ قهوه ای دیده می شوند این پرنده از لحاظ جثه از سایر گونه های کبوتر سبز کوچک تر است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,