باشگاه پرورش سگ البرز پیام

کبوتر سبز سوت زن

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر سبز سوت زن

کبوتر سبز سوت زن - در جنگل¬های انبوه و بلند شرق آسیا در جزیره ریو کیو تایوان و در فیلیپین و در جزیره باتان زندگی می کند سر گردن شکم و پشت پرنده به رنگ سبز زردفام بوده و بال ها به رنگ سبز تیره می باشد دم نیز به رنگ سبز تیره بوده و در زیر دم پرهایی به رنگ زرد با خطوطی سبز رنگ می باشد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,