آگهی خرید سگ

کبوتر سبز دمگاه زرد

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر سبز دمگاه زرد

کبوتر سبز دمگاه زرد- در جنگل¬های جنوب شرقی آسیا در مالایا ایالت کامپانگ تایلند ویتنام و برخی مناطق مالزی زندگی می کند این کبوتر شبیه سایر افراد جنس کبوتر سبز می باشد و تنها مشخصه آن رنگ زرد زیر دم و اطراف مقعد پرنده است چشم و منقار پرنده به رنگ آبی تیره بوده و دم پرنده شبیه کبوترهای دم سنجاقی به شمار می رود

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,