باشگاه پرورش سگ البرز پیام

کبوتر امپراتور سبز

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر امپراتور سبز

کبوتر امپراتور سبز - این کبوتر در مناطق گرمسیری جنوب آسیا هندوستان تایلند و سریلانکا و شرق اندونزی به وفور زاد و ولد می کند این گونه کبوتری جنگلی به شمار می رود که بر درختان لانه سازی می کند و یک تخم سفید می گذارد پرواز آن سریع و مستقیم است این کبوتر از کبوترهای بزرگ جثه به شمار می رود و اندازه بدن آن بالغ بر 45 سانتی متر است رنگ بال ها پشت و دم سبز متالیک است و سر و اندام های تحتانی به رنگ سفید هستند و زیر دم آن به رنگ بلوطی است این کبوتر چندان گروه دوست نیست اما در گله های کوچک دیده می شود چهار زیرگونه به نام های : سیلواتیکا پوسیلا پائولینا و پولیا دارد

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,