پت دیتا | آگهی حیوانات خانگی | آگهی فروش سگ | خرید سگ خانگی | مربی تربیت سگ | فروش سگ خانگی | سگ پلیس | سگ گرگی | فروش سگ ارزان | سگ سرابی | فروش جوجه تیغی | توله سگ | سگ هاسکی | سگ ژرمن شپرد | سگ نگهبان | سگ گارد

  مربی تربیت سگ خانم عارف

کبوتر امپراتور رنگارنگ

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر امپراتور رنگارنگ

کبوتر امپراتور رنگارنگ - این کبوتر به صورت اساسی در جزایر کوچک مجاور اقیانوس هند از جزایر نکوبار تا گینه نو پراکنده می باشد و در کشورهای تایلند و مالزی نیز دیده می شود این کبوتر معمولاً لانه درهم و برهم خود را بر روی درختان نارگیل می سازد و در این لانه یک عدد تخم سفید می گذارد و مدت 23 تا 25 روز بر روی آن می خوابد و جوجه ها بعد از سه هفته پر و بال درمی آورند اندازه بدن آن بین 37 تا 41 سانتی متر می باشد این پرنده کاملاً سفیدرنگ و یا به رنگ کرم روشن می باشد و انتهای بال ها و دم آن به رنگ تیره می باشد این کبوتر درختی به شمار می رود و منحصراً پرنده ای میوه خوار است و می تواند میوه هایی را با هسته های خیلی بزرگ ببلعد و پس از خوردن گوشت میوه تفاله آن را دوباره استفراغ نماید

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,

کبوتر امپراتور رنگارنگ