شهر حیوانات

کبوتر امپراتور چشم سفید

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر امپراتور چشم سفید

کبوتر امپراتور چشم سفید - در جنگل های جزایر ملوک و در مورتانی و هالماهیرا و باکان و مناطق دیگری از کشور اندونزی زندگی می کند از مشخصات ممیزه این کبوتر لکه سفیدی است که گراگرد چشم پرنده را فرا گرفته است رنگ سر گردن سینه و شکم پرنده خاکستری تیره می باشد و رنگ بال ها سبز متالیک است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,