آگهی خرید سگ

کبوتر امپراتور کاج

مطالب حیوانات . مطالب حیوانات خانگی

کبوتر امپراتور کاج

کبوتر امپراتور کاج - در جنگل ها و بیشه ها و زمین های پست های تا ارتفاع 750 متر در غرب جزیره پاپوا و گینه نو زندگی می کند رنگ سینه و شکم صورتی خاکستری فام و رنگ چشم ها سرخ و بال ها سبز تیره و یا خاکستری است پاها نیز به رنگ سرخ است

فروش کبوتر

,

پرورش کبوتر

,

فروش کفتر

,

نزاد کبوتر

,

خرید وفروش کبوتر

,